Jak na stáž…

Autor: Mgr. Milan Novák <>, Téma: Informace, Vydáno dne: 21. 08. 2007

Naše gymnázium již rok úspěšně spolupracuje s Národní agenturou pro evropské vzdělávání, tato instituce však nenabízí rozvoj jen středním a vysokým školám, ale i studentům těchto škol jakožto individuálním žadatelům.

Naše gymnázium již rok úspěšně spolupracuje s Národní agenturou pro evropské vzdělávání, tato instituce však nenabízí rozvoj jen středním a vysokým školám, ale i studentům těchto škol jakožto individuálním žadatelům. Jedná se o stáže, dnes moderně nazývané mobility.

Chcete-li získat ostruhy na zahraniční všeobecné či odborné střední/vysoké škole nebo dokonce přímo v některém podniku, navštivte tyto stránky: 

http://www.naep.cz/index.php?a=visitor&visitor_group=5&visitor_group_type=1& 

Pro zajímavost uvádíme některé podmínky stáže v rámci programu FM EHP/Norska, informace Vám též rád podá RNDr. Jaroslav Kocman, který se v loňském roce tímto programem na školení zabýval.

Kvalifikační podmínky mobility studentů

·             student/ka musí mít českou státní příslušnost/ povolení k trvalému pobytu v České republice, nebo být osobou bez státní příslušnosti či se statusem uprchlíka

·             student/ka musí být řádně zapsán/a ke studiu na střední škole, vyšší odborné škole nebo do bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu státem uznané vysoké školy (studenti interních i externích doktorských programů jsou oprávněnými kandidáty)

·             student/ka musí být po celou dobu studia v zahraničí zapsán/a ke studiu na domácí vysílající škole, tzn. nesmí ukončit studium na vysílající škole před ukončením studijního pobytu v zahraničí

·             student/ka musí mít řádně ukončený minimálně první ročník středoškolského studia, studia na VOŠ nebo na VŠ (tato podmínka se nevztahuje na navazující magisterské studium a na doktorské studium)

·             minimální věková hranice je 15 let

·             program je otevřen všem studijním oborům

 

Podmínky studia v zahraničí jsou následující: 

·             pobyt se musí konat na partnerských institucích na Islandu/ v Lichtenštejnsku/ v Norsku

·             délka mobility je od 1 týdne do 6 měsíců, pobyt je možné prodloužit, ale mobilita nesmí přesáhnout maximální dobu 12 měsíců

·             splní-li student předem schválený studijní plán, pak mu musí být studium v zahraničí uznáno jako řádná část studia na domácí instituci

·             program lze využít pouze jednou, student se ale může programu zúčastnit na střední škole a poté znovu na vysoké škole

·             cíl mobility: studium, praktická stáž, účast na konferenci či semináři 

 

Uzávěrka přihlášek je 15.10. 2007 !!!