IVT s novým vybavením

Autor: Mgr. Milan Novák <>, Téma: Výuka, Vydáno dne: 11. 08. 2007

V novém školním roce 2007/2008 se bude v tzv. staré počítačové učebně od září pracovat s novým vybavením - tedy s počítači, monitory, operačním systémem Windows Vista a dalšími souvisejícími komponenty. Gymnázium Havlíčkův Brod tak bude disponovat dvěma počítačovými učebnami na velmi vysoké úrovni hardware i software.V novém školním roce 2007/2008 se bude v tzv. staré počítačové učebně od září pracovat s novým vybavením - tedy s počítači, monitory, operačním systémem Windows Vista a dalšími souvisejícími komponenty. Gymnázium Havlíčkův Brod tak bude disponovat dvěma počítačovými učebnami na velmi vysoké úrovni jak v oblasti hardware, tak i software.

Modernizace vybavení je možná díky úspěšnému projektu, který předložilo vedení školy kraji Vysočina již v dubnu tohoto roku. Konkurence projektů byla veliká, neboť každá škola o investice do oblasti ICT tvrdě bojuje.

Šestnáct nových počítačů s příslušenstvím jistě zvýší oblíbenost (u učitelů i u studentů) staré počítačové učebny, kde nahradí stávající technické vybavení. To sice za současnými požadavky moderní výuky již trochu pokulhává, přesto tyto stroje najdou ve škole patřičné uplatnění v kabinetech či ostatních učebnách.