Maturita nanečisto 2007

Autor: Mgr. Jiří Rojka <rojka(at)ghb.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 15. 06. 2007

Projektu Maturita nanečisto je GHB účastní již několik let. V letošním školním roce se Maturity nanečisto 2007 zúčastnilo 74 studentů oktáv a 4. ročníku. Studenti byly testováni z českého jazyka (stukturovaná písemná práce), z cizího jazyka (stukturovaná písemná práce) a z jednoho volitelného předmětu (didaktický test).

Projektu Maturita nanečisto je GHB účastní již několik let. V letošním školním roce se Maturity nanečisto 2007 zúčastnilo 74 studentů oktáv a 4. ročníku. Studenti byly testováni z českého jazyka (stukturovaná písemná práce), z cizího jazyka (stukturovaná písemná práce) a z jednoho volitelného předmětu (didaktický test). Z následující tabulky lze vyčíst počty přihlášených studentů k jednotlivým zkouškám:

  Oktáva A+B 4. ročník Celkem
Český jazyk 40 28 68
Anglický jazyk 1 22 16 38
Anglický jazyk 2 1 0 1
Německý jazyk 1 3 9 12
Německý jazyk 2 0 1 1
Francouzský jazyk 1 10 4 14
Francouzský jazyk 2 0 1 1
Matematika 1 11 4 15
Občanský základ 15 14 29
Přírodovědně technický základ 14 10 24

Naši studenti dosáhli velmi dobrých výsledků. Nejlepších umístění dosáhlo GHB v matematice (23. místo v rámci ČR), českém jazyce (29. místo v rámci ČR) a přirodovědně-technickém základu (34. místo v rámci ČR). Úspěšnost ze všech zkoušek a porovnání s ostatními gymnázii, školami v kraji i v ČR ukazují následující tabulky:

Maturita nanečisto 2007

Maturita nanečisto 2007

Maturita nanečisto 2007