Maturity 2007

Autor: RNDr. Jaroslav Kocman <kocman(at)ghb.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 06. 06. 2007

Ve dnech 21. května – 23. května proběhly na našem gymnáziu maturitní zkoušky v oktávách A a B (osmileté studium), ve dnech 28. května – 31. května ve čtvrtém ročníku (čtyřleté studium). Všichni studenti posledního ročníku (21 v oktávě A, 24 v oktávě B a 29 ve čtvrtém ročníku) složili maturitní zkoušku úspěšně a gymnázium v Havlíčkově Brodě má od konce května roku 2007 nových 74 absolventů.Ve dnech 21. května – 23. května proběhly na našem gymnáziu maturitní zkoušky v oktávách A a B (osmileté studium), ve dnech 28. května – 31. května ve čtvrtém ročníku (čtyřleté studium). Všichni studenti posledního ročníku (21 v oktávě A, 24 v oktávě B a 29 ve čtvrtém ročníku) složili maturitní zkoušku úspěšně a gymnázium v Havlíčkově Brodě má od konce května roku 2007 nových 74 absolventů.

Výsledky maturit v posledních čtrnácti letech:oktáva Aoktáva Bčtvrtá
rokprospěli s vyznamenánímprospěliprůměrný prospěchtřídníprospěli s vyznamenánímprospěliprůměrný prospěchtřídníprospěli s vyznamenánímprospěliprůměrný prospěchtřídní
20071561,50PhDr. Marie Kotoulková14101,69Mgr. Bohumír Kotlík14151,76RNDr. Marie Vlková
2006208 (1)1,46Ing. Jindřiška Trnková15121,53Mgr. Zdeněk Vošický19111,60Mgr. Jaroslava Čermáková
20051781,44Mgr. Martin Richter1861,48PhDr. Jan Bechyně13171,78Mgr. Věra Hitzgerová
200411131,71Josef Prchal13121,79Mgr. Eva Sobotková1317 (1)1,79Mgr. Hana Jezlová
20031371,61Mgr. Vladimír Lank11141,66RNDr. Květoslava Růžičková9161,87Mgr. Svatava Kadlecová
200215101,68Jaroslav Šorčík1671,59Mgr. Jaroslava Čermáková14171,82Mgr. Jiří Rojka
200117131,65RNDr. Marie Vlková1018 (3)1,96Mgr. Hana Jezlová15151,76Mgr. Hana Justová
200011191,78Mgr. Věra Hitzgerová--------
199919111,58PhDr. Marie Kotoulková----16141,75Mgr. Svatava Kadlecová
oktáva Aoktáva Boktáva C
199816131,59Mgr. Tomáš Chudý18101,49Mgr. Bohumír Kotlík15131,86Mgr. Zdeněk Vošický
čtvrtá Ačtvrtá Bčtvrtá C
1998818 (3)2,20Mgr. Marie Sochrová11171,99Mgr. Vladimír Lank----
19971218 (1)1,82Mgr. Hana Justová--------
199616141,72Mgr. Jana Chudá12181,73RNDr. Květoslava Růžičková2181,47Mgr. Eva Sobotková
199515141,69Mgr. Vlasta Kerelová11222,08Mgr. Marie Lancová19161,61Mgr. Svatava Kadlecová
199416171,90Mgr. Marie Sochrová19131,59Jaroslav Šorčík15151,85Josef Prchal
čtvrtá D--
199417161,72Mgr. Tomáš Chudý--------
Čísla v závorkách udávají počet absolventů, kteří absolvovali maturitní zkoušku ve druhém termínu v září.


Fotografie z průběhu maturitních zkoušek a z předávání vysvědčení na radnici:

mat_2007_01
mat_2007_02
mat_2007_03
mat_2007_04
mat_2007_05
mat_2007_06
mat_2007_07
mat_2007_08
mat_2007_09
mat_2007_10
mat_2007_11
mat_2007_12
mat_2007_13
mat_2007_14
mat_2007_15
mat_2007_16
mat_2007_17
mat_2007_18
mat_2007_19
mat_2007_20
mat_2007_21
mat_2007_22
mat_2007_23
mat_2007_24
mat_2007_25
mat_2007_26
mat_2007_27
mat_2007_28
mat_2007_29
mat_2007_30
mat_2007_31
mat_2007_32
mat_2007_33
mat_2007_34
mat_2007_35
mat_2007_36
mat_2007_37
mat_2007_38
mat_2007_39
mat_2007_40
mat_2007_41
mat_2007_42