Nový školní vzdělávací program

Autor: Mgr. Milan Novák <>, Téma: Výuka, Vydáno dne: 06. 06. 2007

Ve středu 6. června byl na našem gymnáziu představen nový školní vzdělávací program (ŠVP). Pedagogové tak využili příležitost shrnout výsledky své osmiměsíční práce, zároveň dali možnost veřejnosti, zřizovateli a školské radě seznámit se formou společného setkání s výsledným dokumentem.Ve středu 6. června byl na našem gymnáziu představen nový školní vzdělávací program (ŠVP). Pedagogové tak využili příležitost shrnout výsledky své osmiměsíční práce, zároveň dali možnost veřejnosti, zřizovateli a školské radě seznámit se formou společného setkání s výsledným dokumentem.

Prezentací elegantně provázel dr. Hynek Bouchal, nechyběly ani jeho osobní postřehy k přínosům a nedostatkům reformy školství a tvorby školního vzdělávacího programu jako takového. Ředitel školy Mgr. Milan Novák informoval o jednotlivých kapitolách a jejich významu pro výchovně vzdělávací proces, zástupkyně ředitele Mgr. Danuše Vejrová o změnách v učebním plánu, další členové tzv. užšího týmu pro tvorbu ŠVP a někteří předsedové předmětových komisí pak o konkrétních novinkách ve výuce včetně naplánovaných projektů, exkurzí a kurzů.

Z celé pětačtyřicetiminutové prezentace bylo patrné, že se všichni učitelé gymnázia zhostili zadání ministerstva profesionálně a díky nim tak bude moci být stávající kvalitní výchova a vzdělávání na nižším gymnáziu ještě o něco pestřejší a efektivnější. Nový školní vzdělávací program pro primy až kvarty s názvem „Dignitatis memores ad optima intenti“ bude platit od 03. 09. 2007 pouze pro primy, další ročníky na něj budou nabíhat v dalších letech postupně.

ŠVP je vyvěšen na webových stránkách v sekci Dokumenty ke stažení/Školní dokumenty, do 24. srpna 2007 je též možné k němu vznášet připomínky řediteli školy na níže uvedené kontakty. K rychlejší orientaci v dokumentu doporučujeme verzi svp_ghb.doc , kde je možné z obsahu pomocí klávesy "Ctrl" skákat přímo do konkrétních kapitol a ke konkrétním předmětům.

A co že znamená samotný název našeho nového vzdělávacího progranu? „Pamětlivi důstojnosti usilujeme o to nejlepší“.

Kontakty: ghb@ghb.cz , tel.: 569 433 571-3, fax: 569 433 570, adresa: Štáflova 2063, 580 01 Havlíčkův Brod