2. kolo přijímacího řízení do prim

Autor: Mgr. Milan Novák <>, Téma: Informace, Vydáno dne: 09. 05. 2008

Termín pro podání přihlášky do 2. kola přijímacího řízení do 1. ročníku osmiletého gymnázia je stanoven na 30. 05. 2008, přijímací zkouška proběhne dne 09. 06. 2008 v 8 hod.

Termín pro podání přihlášky do 2. kola přijímacího řízení do 1. ročníku osmiletého gymnázia je stanoven na 30. května 2008 do 16 hod, přijímací zkouška proběhne v pondělí dne 09. 06. 2008 v 8 hodin. Přihlášku můžete zaslat (žádejte u výchovného poradce na Vaší ZŠ) nebo podat osobně na sekretariátu (zde si můžete formulář také vyzvednout). Do formuláře nemusíte vyplňovat potvrzení lékaře, naopak nezapomeňte uvést správný kód studia (79-41-K/81 Gymnázium), dále prosím nechte přihlášku potvrdit ředitelem ZŠ a vyžádejte si výstupní hodnocení. Kritéria pro daný obor jsou platná pro všechna kola přijímacího řízení, všichni uchazeči tedy vykonají přijímací zkoušku z českého jazyka a z matematiky. Úspěšní uchazeči doplní budoucí primu A a primu B, několik přijatých z 1. kola totiž v září z různých důvodů nenastoupí. V závislosti na aktuálním stavu tedy přijmeme cca. 5 žáků ze současných 5. tříd ZŠ.

Uchazečům přejeme v 2. kole jen ty nejlepší výsledky!