Pozvánka na setkání se studenty

Autor: Mgr. Milan Novák <>, Téma: Informace, Vydáno dne: 24. 05. 2007

Aktivním studentům nabízíme možnost zajímavého setkání, kde se budou moci seznámit s projekty obecně prospěšné společnosti CENTRUM VYSOČINA, o. p. s. Ta mladým lidem v rámci svých projektů Novinářské centrum Karla Havlíčka Borovského, Letní žurnalistická škola Karla Havlíčka Borovského a Průvodci Havlíčkovým Brodem nabízí mnoho zajímavých aktivit. Setkání se uskuteční na Havlíčkově gymnáziu ve středu 6. června 2007 ve 14 hod v učebně č. 201 (1. třída). 

Pozvánka na setkání s projekty obecně prospěšné  společnosti CENTRUM VYSOČINA, o. p. s.

                       středa 6. června 2007, 14 hod, učebna 201 (1. třída) 

Novinářské centrum Karla Havlíčka Borovského

Novinářské centrum Karla Havlíčka Borovského (dále jen NC) vzniklo počátkem roku 2005 a nabízí zájemcům celoroční aktivity zaměřené na žurnalistiku. Mladí lidé si mohou vyzkoušet práci pro televizi (HBin Havlíčkův Brod), rozhlas (ČRo Region), noviny (Deník Vysočina, Jihlavské listy a další periodika) a zpravodajský deník Vysočina-news.cz a současně mohou vytvářet další vlastní projekty.NC vytváří materiální a technické předpoklady pro realizaci záměrů mladých lidí a podporuje jejich aktivity. Finanční zdroje získává od soukromých dárců, z prostředků fondů a nadací.NC pořádá pravidelná setkání v prostorách Mediálního centra v Havlíčkově Brodě, kde se konají vzdělávací akce. Připravuje také odborné exkurze a stáže mladých zájemců o žurnalistiku z celé republiky. K tomuto účelu spolupracuje s celoplošnými a regionálními medii v České republice i v zahraničí, ale také s univerzitami, nadacemi a dalšími vzdělávacími institucemi. 

Letní žurnalistická škola Karla Havlíčka Borovského

Letní žurnalistická škola Karla Havlíčka Borovského (dále jen LŽS) si klade za cíl získávat mladé lidi pro novinářskou a zpravodajskou profesi a tak zkvalitňovat a zvyšovat prestiž sdělovacích prostředků v České republice. Nabídnout mladým lidem alternativní využití volného času a napomoci vytváření pozitivních vzorů mezi mladými lidmi. Současně zapojením studentů ze Slovenska, Holandska, Německa, Francie a Itálie, kteří pro rok 2007 dostali pozvání na týdenní kemp, napomáháme vzájemnému poznávání mladých lidí těchto zemí. Naším cílem je ukázat účastníkům školy práci novináře nejen v teoretické rovině, ale především v terénu, v redakci a ve studiu s hlavním důrazem na objektivitu a nezávislost této profese. Týdenní pobyt v Havlíčkově Brodě je určený pro zhruba 40 studentů ve věku od 15 do 25 let. Termín 19.-26. srpna 2007.  

Průvodci Havlíčkovým Brodem

Jedná se o novým projekt, který bude zahájen v letošním roce. Je určen mladým lidem od 15 let, kteří se zajímají o historii, cestovní ruch a jazyky. V rámci projektu budou jeho účastníci proškoleni v odbornosti turistických průvodců se zaměřením na Havlíčkův Brod a okolí. Následně pak budou moci prověřit své zkušenosti v praxi v rámci průvodcovských služeb v Havlíčkově Brodě.Předpokládané zahájení projektu září 2007. 

Více informací na: www.centrumvysocina.cz