Jarní úspěchy v matematických soutěžích

Autor: Mgr. Zuzana Šimůnková <simunkova(at)ghb.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 04. 05. 2007

Jarní měsíce přinesly pokračování matematických soutěží - okresní kolo Pythagoriády a okresní a krajské kolo matematické olympiády. Byly zpracovány i výsledky soutěže Matematický Klokan v rámci celého okresu, kde opět mezi nejlepšími nechybí naši studenti.Jarní měsíce přinesly pokračování matematických soutěží - okresní kolo Pythagoriády a okresní a krajské kolo matematické olympiády. Byly zpracovány i výsledky soutěže Matematický klokan v rámci celého okresu, kde opět mezi nejlepšími nechybí naši studenti.

Mezi nová jména našich matematiků patří Vojtěch Mergl ze sekundy B (1. místo v okresním kole Pythagoriády), Michal Mrázek ze sekundy A (2. místo v okresním kole Matematické olympiády a v soutěži Matematický Klokan druhé nejlepší výsledky v okrese) a také Ludvík Miška ze sekundy A, který je v okresním vyhodnocení soutěži Matematický Klokan na 3. - 4. místě.

Terciáni také zasahovali do okresního pořadí Matematické olympiády: Aleš Bláha se umístil na 1. místě a Kateřina Švecová obsadila 3. - 4. místo

Již ostřílení olympionici výborně reprezentovali na krajské úrovni, kde Petr Louša z kvarty A s přehledem vyhrál, Anežka Bláhová z kvarty B získala výborné 4. místo a úspěšným řešitelem byl i Josef Blaha z kvarty A. Na tuto soutěž je připravovala paní profesorka Marie Hybelbauerová, které také patří dík.

Na závěr ještě jednou výsledky soutěže Matematický Klokan. Mezi studenty 1. a 2. ročníku SŠ v okrese Havlíčkův Brod je na 2. - 3. místě Martin Stehno ze sexty B a jednoznačně nejlepší v okrese mezi studenty 3. a 4. ročníku SŠ je Dana Dohnalová z oktávy B, následována Martinem Hyršem ze septimy A.