Zahajujeme známkování na internetu!

Autor: Mgr. Jiří Rojka <rojka(at)ghb.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 01. 02. 2007

Se začátkem druhého pololetí spouštíme pro rodiče studentů GHB novou službu – zpřístupnění průběžné klasifikace pomocí internetové aplikace. Vyučující v sedmi třídách (primy, sekundy a tercie osmiletého studia a první ročník čtyřletého studia) budou veškeré známky studentů těchto tříd zapisovat do internetové aplikace. Rodiče studentů si pak mohou známky svých dětí v internetovém systému prohlížet. Jedná se o nový typ komunikace mezi učiteli a rodiči našich studentů.

Se začátkem druhého pololetí spouštíme pro rodiče studentů GHB novou službu – zpřístupnění průběžné klasifikace pomocí internetové aplikace. Vyučující v sedmi třídách (primy, sekundy a tercie osmiletého studia a první ročník čtyřletého studia) budou veškeré známky studentů těchto tříd zapisovat do internetové aplikace. Rodiče studentů si pak mohou známky svých dětí v internetovém systému prohlížet. Jedná se o nový typ komunikace mezi učiteli a rodiči našich studentů.

Pro realizaci tohoto projektu jsme zvolili webový systém iskola.cz. Přihlašovací údaje (uživatelské jméno a heslo) dostanou rodiče v zalepené obálce prostřednictvím svých dětí (nejpozději ve čtvrtek 1. 2. 2007). Pro snadnější orientaci rodičů v systému jsme vytvořili příručku pro rodiče pro systém iskola.cz, která je k dispozici ke stažení na webu školy.

Kromě přístupu ke klasifikaci přes internetovou aplikaci mohou být rodiče informování pomocí SMS zpráv. Tato služba je placená (stáhněte si podrobnosti o zasílání informací pomocí SMS zpráv).

Vyučující budou zapisovat známky s týdenní periodicitou (tzn. nejpozději do pěti pracovních dnů od udělení známky). Známky v systému iskola.cz mají informativní charakter; pokud zjistíte nesrovnalosti mezi známkami v internetovém systému a informacemi od svých dětí, konzultujte situaci s příslušným vyučujícím.

Věříme, že tento systém zpřístupnění průběžné klasifikace spolu s paralelním zavedením studijních průkazů v nižším stupni osmiletého studia zlepší informovanost rodičů a přispěje k lepší komunikaci mezi školou a rodiči.