Maturitní zkoušky (šk. rok 2005/2006)

Autor: Mgr. Jiří Rojka <rojka(at)ghb.cz>, Téma: Stálé menu, Vydáno dne: 24. 10. 2006Ve školním roce 2005/2006 složilo na naší škole maturitní zkoušky 28 studentů oktávy A a 27 studentů oktávy B osmiletého studia a 31 studentů 4. ročníku čtyřletého studia.


  Písemná maturitní zkouška z českého jazyka
Z témat navržených předmětovou komisí českého jazyka vybere ředitel školy v den konání zkoušky čtyři témata, ze kterých si studenti mohou zvolit libovolné.

Témata písemné zkoušky:

1. "Živote, postůj, já jsem tvůj ..."
F. Hrubín
(Zamyšlení nad uplynulými léty studií, nad vlastní budoucností, nebo nad smyslem života)

2. "... dub náhle povolil pod náporem prudkého vichru a s hromovým rachotem ..."
(Vypravování, které bude obsahovat uvedenou část promluvy)

3. Člověk musí hodně procestovat, aby poznal všechnu tu krásu, kterou mu svět poskytuje
(Úvaha, nebo cestopisná črta)

4. Zajímavé dílo české literatury
(Referát, nebo novinový článek s doporučením pro čtenáře)


  Ústní maturitní zkoušky
Každý student absolvuje ústní komisionální zkoušku z českého jazyka, z cizího jazyka (AJ, NJ, FJ) a ze dvou dalších předmětů, které má možnost si zvolit. Pro přípravu na maturitní zkoušky mají studenti k dispozici ke každému předmětu maturitní okruhy. Tyto vymezují maximální oblast daného předmětu, ze které se pak stanoví maturitní otázky. Znění maturitních otázek se nezveřejňuje.

  Výsledky maturitních zkoušek ve šk. roce 2005/2006

Oktáva A
Počet maturantů 28
Prospěl s vyznamenáním 20
Prospěl 8

Oktáva B
Počet maturantů 27
Prospěl s vyznamenáním 15
Prospěl 12

4. ročník
Počet maturantů 31
Prospěl s vyznamenáním 19
Prospěl 12

Úspěšnost našich absolventů z let 1996 až 2005 při přijímání na vysoké školy a pomaturitní studium