Maturitní zkoušky (šk. rok 2004/2005)

Autor: Mgr. Jiří Rojka <rojka(at)ghb.cz>, Téma: Stálé menu, Vydáno dne: 24. 10. 2006Ve školním roce 2004/2005 složilo na naší škole maturitní zkoušky 25 studentů oktávy A a 24 studentů oktávy B osmiletého studia a 30 studentů 4. ročníku čtyřletého studia.


  Písemná maturitní zkouška z českého jazyka
Z témat navržených předmětovou komisí českého jazyka vybere ředitel školy v den konání zkoušky čtyři témata, ze kterých si studenti mohou zvolit libovolné.

Témata písemné zkoušky:

1. "Lidi na lidi jsou jako saně, člověk na člověka jako kat..."
V + W
(Zamyšlení nad mezilidskými vztahy v současnosti, charakteristika současného člověka, nebo příběh)

2. "Život je jako jazzová trubka. Když do ní nefoukneš, nic z ní nevyjde."
Louis Armstrong
(Úvaha o životních cílech)

3. To už bych nikdy znovu zažít nechtěl/a
(Vyprávění se zápletkou a dramatickou stavbou)

4. Knihy jsou podobné domovu, do kterého se vracíme i za největší bouřky
Bernard Bolzano
(Referát o knize, která ovlivnila můj život)


  Ústní maturitní zkoušky
Každý student absolvuje ústní komisionální zkoušku z českého jazyka, z cizího jazyka (AJ, NJ, FJ) a ze dvou dalších předmětů, které má možnost si zvolit. Pro přípravu na maturitní zkoušky mají studenti k dispozici ke každému předmětu maturitní okruhy. Tyto vymezují maximální oblast daného předmětu, ze které se pak stanoví maturitní otázky. Znění maturitních otázek se nezveřejňuje.

  Výsledky maturitních zkoušek ve šk. roce 2004/2005

Oktáva A
Počet maturantů 25
Prospěl s vyznamenáním 17
Prospěl 8

Oktáva B
Počet maturantů 24
Prospěl s vyznamenáním 18
Prospěl 6

4. ročník
Počet maturantů 30
Prospěl s vyznamenáním 13
Prospěl 17

Úspěšnost našich absolventů z let 1996 až 2005 při přijímání na vysoké školy a pomaturitní studium