Školská rada GHB

Autor: Mgr. Jiří Rojka <rojka(at)ghb.cz>, Téma: Stálé menu, Vydáno dne: 30. 10. 2008Zřízení školské rady a její práva a povinnosti stanoví školský zákon (zákon. č. 561/2004 Sb.) v §60 a §61. Školská rada Gymnázia Havlíčkův Brod má šest členů, kteří zastupují pedagogické pracovníky, zletilé studenty a zákonné zástupce nezletilých studentů a zřizovatele. Zástupci pedagogických pracovníků a zletilých studentů a zákonných zástupců nezletilých studentů byli zvoleni ve volbách ze dne 24. 11. 2005 (výsledky voleb do školské rady), dva zástupce zřizovatele jmenovala Rada kraje Vysočina.

Seznam členů školské rady GHB:
Jménofunkce ve školské radějmenován zapovolání
Mgr. Romana Suchápředseda školské radyzletilé studenty a zákonné zástupce nezletilých studentůarchivní inspektor
Ing. Tomáš Hermannmístopředseda školské radyzřizovateleuvolněný člen rady města Havlíčkův Brod
Mgr. Jan Štefáček zřizovatelestarosta města Přibyslav, člen zastupitelstva kraje Vysočina
MUDr. Petr Libus zletilé studenty a zákonné zástupce nezletilých studentůlékař
Mgr. Jiří Rojka pedagogické pracovníky školyučitel, zástupce ředitele Havlíčkova gymnázia
Mgr. Danuše Vejrová pedagogické pracovníky školyučitelka, statutární zástupkyně ředitele Havlíčkova gymnázia

Kontakt pro rodiče a studenty na jejich zástupce ve školské radě:
Mgr. Romana Suchá, sucha@hbnet.cz, tel. 776847326


Další důležité dokumenty (usnesení školské rady, jednací řád školské rady) najdete v souborech ke stažení, sekce školská rada.