Změna učebních dokumentů pro gymnázia

Autor: Mgr. Milan Novák <>, Téma: Informace, Vydáno dne: 04. 09. 2006

Od 1. 9. 2006 se navyšuje počet hodin na vyšším stupni osmiletého studia a ve čtyřletém studiu ze 31 hodin týdně na 33 hodin týdně.

Dne 31. července 2006 vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy závazný pokyn pro změnu stávajících platných dokumentů z roku 1999. Chce tak zabezpečit nezbytně nutné podmínky pro přípravu žáků na novou podobu maturitní zkoušky, která bude mít svou premiéru ve školním roce 2007/2008. Změna učebních dokumentů představuje navýšení o 2 disponibilní hodiny v každém ročníku vyššího stupně osmiletého studijního cyklu (kvinta - oktáva) a ve stejném rozsahu v každém ročníku čtyřletého studijního cyklu. Změna je v souladu s Rozvojovým programem podpory vzdělávání v gymnáziích (19. 06. 2006, MŠMT ČR).

Vedení školy na svém jednání dne 10. srpna 2006 rozhodlo o distribuci těchto 24 nových disponibilních hodin na žáka takto:

1. ročník: 1 ZSV; 1 MA
2. ročník: 1 ČJ; 0,5 FY; 0,5 BI
3. ročník: 0,5 CH; 0,5 BI; 1/1 IVT
4. ročník: 1/1 CJ 1; 1 ZSV

kvinty: 1 MA; 1 ZSV
sexty: 1 ČJ; 0,5 FY; 0,5 BI
septimy: 0,5 CH, 0,5 BI; 1/1 IVT
oktávy: 1 ZSV; 0,5 FY; 0,5 CH

Tento návrh respektuje zásady normy MŠMT o změně učebních dokumentů (č.j. 18 961/2006-23), schválený Rozvojový program (16 034/2006-23), finanční i personální situaci školy. Takto bude přednesen na zahajovací poradě pedagogické radě dne 28. srpna 2006.

Mgr. Milan Novák, 11.08. 2006


učební plán pro školní rok 2006/2007 s navýšenými hodinami